dr hab. Andrzej Misiołek
Senator Rzeczypospolitej Polskiej

Senator VII, VIII i IX kadenji Senatu RP. Nauczyciel akademicki, profesor górnośląskich uczelni.
"Siła Śląska jest w nas"
X

Dzisiejsza inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, której wieloletnia, aktywna działalność oraz dorobek dydaktyczny i naukowy mają istotne znaczenie dla rozwoju naszego regionu i kraju.

Dzisiejsza inauguracja roku akademickiego 2019/2020 w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach, której wieloletnia, aktywna działalność oraz dorobek dydaktyczny i naukowy mają istotne znaczenie dla rozwoju naszego regionu i kraju. Całej Społeczności Akademickiej życzę dalszych sukcesów edukacyjnych i zawodowych, wielu nowych, interesujących wyzwań oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.
Gaudeamus igitur
Juvenens dum sumus …

senat gov
PIS
Komisja infrastruktury
Komisja ustawodawcza